Noclegi PUH Łódź
Noclegi PUH
Łódź, Łęczycka 70

Wszczęcia procedury wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki PUH sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020