PUH

        Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.  93-193 Łódź ul.Łęczycka 70
          Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi  XX Wydział KRS: 0000360701
          REGON: 000146028  NIP: PL 724-000-38-81  Kapitał Zakładowy: 1.400.000 PLN
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2010 PUH Sp. z o.o.