Noclegi PUH Łódź

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

ul. Łęczycka 70
93-193 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS: 0000360701
REGON: 000146028
NIP: PL 724-000-38-81
Kapitał Zakładowy: 1.400.000 PLN

DOM WYCIECZKOWY NR 3
93-193 Łódź,
ul. Łęczycka 70
e-mail: dw3@noclegi-puh.pl
Recepcja: (+48) 42 684 76 86
Kierownik: +48 519 096 803

ZARZĄD
93-193 Łódź,
ul. Łęczycka 70
e-mail: sekretariat@noclegi-puh.pl
Sekretariat: +48 519 096 802
Księgowość: +48 519 096 804

Formularz kontaktowy