Pełnomocnik Wspólnik Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. (PUH sp. z o.o.) oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań
Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zaproszenia do składania ofert można uzyskać w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w godzinach od 1000 do 1500, telefonicznie pod nr telefonu (+48) 42 684 76 86; +48 519 096 802

lub drogą elektroniczną: sekretariat@noclegi-puh.pl