Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za 
rok obrotowy 2023 i 2024