Wybór firmy audytorskiej w roku 2023 i 2024

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2023 i 2024

Ogłoszenie z dn. 07.10.2021

Pełnomocnik Wspólnik Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zaprasza firmy audytorskie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. (PUH sp. z o.o.) oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zaproszenia […]